COMUNICAT DE LA PLATAFORMA “LA RONDA NO CAL”

Volem manifestar el nostre profund agraïment a tots els que heu tingut receptivitat per aquest tema que, des del començament, varem considerar d’interès comú per tota la Vila de Cardedeu: L’objectiu de salvaguardar i mantenir el nostre entorn natural en el seu estat actual, que considerem un autèntic patrimoni d’importància vital i valor incalculable.

La PLATAFORMA “LA RONDA NO CAL” manté els seus objectius i no deixarà de treballar fins que l’aberrant proposta de la Ronda Oest quedi desestimada, i es confirmi que desapareix definitivament.

A tots i totes, un altre cop: Moltes gràcies. Seguirem informant de les nostres activitats.

Plataforma “La Ronda no Cal”
Cardedeu, 17 de juny 2.015

Finalitat

  • Demostrar i donar a conèixer al poble en general, amb dades contrastables, que el projecte de Ronda Oest plantejat pel actual Ajuntament de Cardedeu, i determinats partits polítics locals, és totalment innecessari per d’altres iniciatives de millora urbana que es plantegen conjuntament, de forma confusa i intencionada.
  • Fer ben evident que l’execució d’aquest projecte, malmetria molt seriosa i definitivament el entorn natural del nostre poble.
  • Oposar-se al projecte amb totes les eines cíviques i legals que calguin per aconseguir que sigui totalment desestimat per qualsevol consistori actual o futur de Cardedeu.

1. Necessitat de l’obra. Aquesta obra no és necessària donat el volum de circulació actual que presenten els estudis tècnics fets fins ara. I la seva construcció no suposarà cap millora significativa als problemes circulatoris del poble de Cardedeu.
2. Cost. El cost inicialment comunicat per l’Ajuntament de 5M de euros, és totalment inversemblant donada l’orografia dels terrenys per on suposadament ha de passar la nova carretera. I és molt dubtós que pugui ser garantit “a priori” per qualsevol ens públic sense existir projectes seriosos i formals.
3. Fer evident que no cal la realització de la ronda per tal de poder ajuntar els Parcs Pompeu Fabra i Pinetons. El trànsit actual per Av. Onze de Setembre pot canalitzar-se per Av. General Moragas, tal i com està ja previst en el projecte que ajunta els parcs Pinetons i Pompeu Fabra.
4. Clarificar que no hi ha cap motiu per construir aquesta ronda per tal de pacificar el trànsit pel centre de Cardedeu i/o fer d’us exclusiu de vianants determinades àrees d’aquesta zona.
5. Evidenciar que no cal fer la ronda per tal de donar sortida al Polígon ‘El Marital’ a la rotonda d’entrada a Cardedeu per la C-251. L’Accès per la C-251, és independent del traçat que es proposa de la ronda fins enllaçar amb la BV-5108, que no aporta cap millora al polígon “El Marital”.
6. Protegir el patrimoni natural de tots els habitants de Cardedeu, seriosament amenaçat pel projecte de Ronda. Ara i en el futur. L’execució de la ronda malmetrà molt seriosa i definitivament la Vall de Can Montells i La Coma, patrimoni natural de Cardedeu i lloc habitual d’activitats populars. És l’únic indret ampli, lliure de construcció i grans infraestructures que li resta al terme de Cardedeu. I es tracta d’una zona agrícola de regadiu, ben explotada i seriosament tractada per la pagesia local, que es veuria molt afectada per la construcció projectada. Cardedeu és ‘Vila Florida’ gràcies a l’entorn natural que ara es vol malmetre, no pas per d’altres raons.
7. Aquesta plataforma es declara totalment independent de qualsevol ideologia i partit polítics, i està oberta a la participació i adhesió de tots i cadascun dels veïns de Cardedeu, veïns d’altres viles, i entitats o organitzacions que subscriguin i vulguin complir els objectius que aquest document expressa.

Plataforma Ciutadana d’ Oposició al Projecte Ronda Oest de Cardedeu

10 de Maig de 2015

Contacte

Podeu utilitzar facebook, twitter o el correu electrònic per posar-vos en contacte amb nosaltres. info@larondanocal.cat
Enviar correu